You, YourSelf & RIE
1 Comment

#itsme

#itsme ?

#itsyou ?

“how are you ?”

#MeToo ?

Ik ben geboren in 1947
heb leren typen met een oude typemachine
heb nooit les gekregen over informatica
heb heel veel te danken aan mijn petekind :
hij helpt me om “mee te zijn met mijn tijd”
die absoluut geen rekening meer houdt met De Mensen
die niet van de “online generatie” zijn
maar die Mensen mogen/moeten evenzeer (veel te veel) belastingen betalen
en dat is een hele brok van hun pensioen(tje) …!!!…
Een computer had ik al lang …
maar onlangs moest ik ook nog zo’n ID-kaartlezer kopen
om op de hoogte te zijn van mijn administratieve documenten
die een of ander Ministerie mij wil doen lezen
en ze met de post versturen doen ze niet meer
(ik denk dat ze Bpost ook zelf niet meer betrouwen)
Maar ik geraak niet in Mijn itsme …
Is dit een “straf”?
omdat ik een bankrekening heb bij “de verkeerde bank” …???…
Hoe of waarom heb ik die Straf dan verdiend?
Ik die al 76 jaar àltijd met àlles “in orde” ben geweest.
Alles moet nu online :
– afspraak met de bank
– afspraak met de dokter
– resultaten van bloedonderzoek
– en de dokters”briefjes”
– documenten bij de apotheek
… … …
Alles moet met de computer, de tablet, de smartphone, …
en met QR-codes of andere digitale scanner systemen …
Toestanden …!!!…
GEVOLGEN …
Mensen worden bang om nog tegen elkaar te spreken !
We worden meer en meer “ontmenselijkt”.
Daardoor zijn veel “transacties” agressief geworden
want “Mensen” ontmoeten geen “Mensen” meer …
alleen als het echt niet anders kan.
Een van mijn vrienden, die nog een oude gsm heeft,
zei onlangs nog : “Si ils continuent comme ça, je vais mourir de soif”
Er is wel één Groot Voordeel :
#MeToo zal online wel minder voorkomen
dan in de kantoren van de administraties
en in kerken en abdijen
Maar voor de rest …
werd àlles alleen maar moeilijker gemaakt.
Mijn Gedacht
2
POLLEN & SOKKEN/Uncategorized
1 Comment

Vic ANCIAUX (1931-2023)

Victor (Vic) J.Fr. ANCIAUX

(Boechout, 24 december 1931Jette, 24 februari 2023)
was een Belgisch Vlaams-nationalistisch politicus voor de Volksunie.
zo begint het op Wikipedia

en dan volgt zijn indrukwekkend politiek parcours :

Functies
1965 – 1995 Volksvertegenwoordiger
1971 – 1980 Lid Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
1975 – 1977 Fractievoorzitter Kamer van volksvertegenwoordigers
1977 – 1979 Staatssecretaris voor Vlaamse Cultuuren Brusselse zaken
1979 Fractievoorzitter Kamer van volksvertegenwoordigers
1979 – 1986 Partijvoorzitter Volksunie
1980 – 1995 Lid Vlaamse Raad[1]
1989 Lid Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1989 Lid Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
1989 – 1995 Brussels staatssecretaris voor
Buitenlandse Zaken[2]
1995 – 1997 Brussels staatssecretaris voor
Wetenschappelijk onderzoek en
Energie[3]

Mijn meer persoonlijke herinneringen aan Vic
geven een beeld van een fijne, respectvolle Mens

Op 1 augustus 1975 werd ik aangeworven aan de Jeugddienst van de Stad Brussel …

Op 12 oktober 1988 werd ik, zonder overleg, op basis van een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel dd 7 oktober 1988, “overgeplaatst” van de Jeugddienst naar de Dienst Schone Kunsten en Cultuur

(de volledige tekst bevindt zich in het koningsblauw onderaan)

Daar de verantwoordelijke van de Dienst Cultuur zogezegd niet op de hoogte was van die beslissing, had ze er niet beter op gevonden dan mij gedurende veertien dagen “van wacht” te zetten bij een tentoonstelling in het stadhuis, omdat Yvette, bijgenaamd “Madame Chapeau”, die deze zware taak gewoonlijk op zich nam, toen juist met verlof was. Die taak bestond er onder andere in om aan de (weinige) bezoekers duidelijk te maken dat zij, en/of hun kinderen, met hun vingers van de schilderijen moesten af blijven. Ik kreeg ook zo’n rood plastieken apparaatje met een wit knopje ter beschikking waarmee ik het aantal bezoekers moest tellen en per dag doorgeven aan de dienst.

Op een van die dagen dat ik daar weer rustig op mijn stoel zat te wachten en te kijken of er iemand de tentoonstelling bezocht, kwam Meneer Vic Anciaux, toenmalig gemeenteraadslid van de Stad Brussel, eens kijken wat er werd tentoon gesteld. Vic kwam onmiddellijk naar me toe: “Wel RIEke, hoe komt het dat jij hier zit?”. Na tien jaar BROSELLA Folk georganiseerd te hebben, vanuit mijn functie als animator van de Jeugddienst, was ik niet enkel die ambtenaar met stamnummer 12.226, maar ook “RIEke van Brosella” geworden … voor sommigen althans.
Vic wist zich maar moeilijk een houding te geven toen ik zei “Oh, Meneer Anciaux, ze hebben mij vergeten te zeggen of ik het knopje twee keer moest indrukken voor een gemeenteraadslid die de tentoonstelling komt bezoeken.” Hij werd er stil van. Zijn verbazing over het gebrek aan respect dat men jegens mij had getoond was te groot. Nadat ik ook nog toevoegde “Ik ben gaan werken om mijn ouders te helpen om mijn studies te betalen en mijn moeder ging kuisen bij de dokter rechtover bij ons thuis. Zo zie je maar wat de Stad Brussel doet met een Nederlandstalige Universitair” stapte hij resoluut richting gemeenteraadszaal want hij vond geen woorden om te reageren op mijn cynische opmerkingen. Maar zijn blik verraadde dat hij last had met die onrechtvaardigheid waar hij zelf niet veel kon aan doen …

Al waren we het niet altijd eens …
of … misschien juist daarom …
ik koester die respectvolle relatie …
die vriendschappelijke bejegeningen …
met Meneer Vic Anciaux

Vooral over taalkwesties en over spirituele onderwerpen (ècht niet bedoeld als woordspeling op de Spirit van na de Volksunie /;-) waren we duidelijk een andere visie toegedaan …

Zo herinner ik mij een gesprek bij de caricollenkraam van Dikke Martine, aan het Sint-Katelijneplein.
Ik woonde toen in “Nolsegem”, zoals wij Schaarbeek noemden toen Roger Nols er burgemeester was en “le guichet pour les Flamands, c’est au fond du couloir”. Vic heeft destijds heel wat acties gevoerd tegen die burgemeester.
We hadden het bij die caricollenkraam over het feit dat ik vond dat de Volksunie nogal wat Vlaamse Brusselaars bang had gemaakt met hun mooie woorden. Nadat je “voor honderd frank wulken” had besteld, of om een “broodje tartaar” vroeg in de buurt van “De Kristallen Bol”, zoals “De Markten” toen nog heette, kreeg je altijd wel een reactie als “Qu’est-ce qu’il dit?” Nadien kozen heel wat Vlaamse Brusselaars voor het Frans, toen ze een voertaal moesten kiezen op hun identiteitskaart.
Vic luisterde. Aandachtig. En meestal zonder onmiddellijke tegenspraak …
Maar ik weet zeker dat heel wat dergelijke gesprekken met mensen die het met hem niet eens waren, altijd zijn persoonlijke visie over die typisch Belgische/Brusselse taalkwesties hebben gevoed en bijgestuurd. Al was hij zelf altijd zeer hoffelijk, waarschijnlijk is hij nooit gelukkig geweest over de “taalhoffelijkheid”, een van die naïeve “regeltjes” in pogingen om naar oplossingen te zoeken van iets dat mijns inziens nooit opgelost zal kunnen worden: het zit in de DNA van België, Vic …

“Het is erg hé, maar we kunnen er niets aan doen” … of toch …???…
Rust jij nu maar, Vic …!!!…
Jij hebt (meer dan) je deel gedaan …

DankUwelllMersie!!!
Vic
voor wie je was
en wat je hebt bijgebracht
aan de maatschappij in het algemeen
en aan Brussel in het bijzonder.

En …
Dikke Beize van
RIEke van MIEke

_______       _______       _______       _______       _______       _______       _______

Ville de Bruxelles
Décision du Collège du 07-10-1988:

 1. “d’autoriser le transfert du Brosella Folk-Jazz dans le cadre des animations d’été qui ressortissent de l’Echevin des Beaux-Arts”
 2. “de charger les Services de l’Echevin des Beaux-Arts de l’organisation du Brosella”
 3. “de détacher du Service de la Jeunesse pour une période indéterminée, le fonctionnaire chargé de l’organisation du Brosella”
 4. “de le mettre à la disposition de l’Echevin des Beaux-Arts en vue de l’organisation du Brosella et d’autres animations ou activités relevant de l’Echevinat des Beaux-Arts”
 5. “d’autoriser le transfert des sommes annuelles nécessaires pour le paiement du traitement du fonctionnaire de l’article n° 7611/111/01/558 ‘Service de la Jeunesse – Traitements et Salaires’ sur l’article approprié du Service des Beaux-Arts et Affaires Culturelles”
 6. “d’autoriser le transfert des sommes qui seront proposés pour le Brosella 1989 et après approbation du budget, des articles du Service Jeunesse sur les articles appropriés du Service des Beaux-Arts et des Affaires Culturelles”
 7. “d’autoriser le Service des Beaux-Arts et des Affaires Culturelles à assurer la gestion du pavillon sanitaire du Parc d’Osseghem qui pourrait, comme ce fut déjà le cas en 1988 être utilisé pour d’autres manifestations du Festival d’Eté de Bruxelles”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
BROSELLA/You, YourSelf & RIE
0 Comments

20230103 ternauwernood

ternauwernood

de laatste noot

2023 0103

over het jaar 2022


© Michel Binstok

honderdjarige harmonicavriend
Lieve TOOTS

2022 was jouw jaar

de laatste noten
van dat feestelijk jaar
klonken kleurrijk en klaar

weinigen geloofden
dat het nog goed zou komen

want er had wat meer en beter
over gecommuniceerd moeten
mogen kunnen worden

maar toch werd dat honderdjarige feest
van onze goeie ouwe harmonicavriend
een succes

al was het maar voor mij persoonlijk :
dat ik in de tentoonstelling in het KBR
bezoekers mocht begeleiden in het dialect
dat wij samen gebruikten telkens we mekaar zagen
of elke keer we mekaar aan de telefoon hadden
bracht me telkens weer terug naar een of ander
schoon moment dat ik met jou mocht meemaken
van in 1986 …
toen je aanvaardde om “Peiter te zaain”
van het festival BROSELLA Folk & Jazz
tot je ons allemaal hebt verlaten …
op 22 augustus 2016

we zullen je nu opnieuw met rust laten
Goede Vriend, Gentle Baron, TOOTS THIELEMANS


© Jempi Samyn
7 oktober 2008
Koninklijk Conservatorium Brussel

0
BROSELLA
0 Comments

Een BESCHERMDE MERKNAAM “BROSELLA”

De beschermde merknaam

“BROSELLA”

het Festival en de Taverne

Het was in het jaar 2004 van onze tijdrekening/jaartelling.

De Brasserie of Taverne BROSELLA, aan het Martelarenplein, gebruikt sindsdien de “beschermde naam” van een organisatie die al sinds 1977 culturele activiteiten organiseert en sinds 1986 dankzij de vrijwilligers van de VZW “De Vrienden Van Brosella” en de ASBL “Les Amis De Brosella”, die datzelfde jaar, maar wel iets vroeger dan de Brasserie de naam liet beschermen …
Dat deze drank- en eetgelegenheid en de Brouwerij Haecht de naam BROSELLA toch gekozen hebben, terwijl ze goed wisten dat het BROSELLA Festival al lang bestond, aangezien ze er frisdranken en wijnen leverden, is dus niet correct.
Het getuigt niet van veel respect.

Ze konden natuurlijk niet weten dat de naam beschermd was …
maar hoe dan ook, gaat het hier eigenlijk om  “illegaal gebruik van een beschermde merknaam !”

Maar wat doe je daaraan ?
Als je de middelen niet hebt om een wettelijke procedure in gang te steken.
Waarvan je niet weet hoelang ze zal duren en hoeveel ze je zal kosten …

In 1977 werd het eerste festival BROSELLA Folk & Jazz georganiseerd in het Groentheater in het Ossegempark (aan het Atomium) te Laken. Ondertussen telt dit gratis festival jaarlijks (afhankelijk van de weersomstandigheden) tussen de 20.000 en 30.000 bezoekers

In 1993 organiseerde BROSELLA de eerste BROSELLA GUITAR SHOW. Dit groeide uit tot een jaarlijks evenement voor luthiers, instrumentenbouwers en verzamelaars van allerlei snaarinstrumenten. De BROSELLA GUITAR FAIR (zoals het later genoemd werd) deed jaarlijks op de derde zondag van oktober haar deuren open … Maar het “Internet killed the guitar fairs”

In 1994 organiseerde BROSELLA de eerste DJANGOFOLLLIES, die gedurende jaren uitgroeiden tot een festival dat plaats greep in een dertigtal verschillende locaties over het hele land: zowel in BRUSSEL als in VLAANDEREN als in WALLONIË.ALLEMAAL NIKS TE MAKEN MET EEN BRASSERIE DUS !!!

De originele uitbater had beloofd van de naam van het etablissement te veranderen, maar ondertussen werd de zaak overgenomen en doet men rustig verder !
Dit leidt nog steeds tot verwarring !!!
BROSELLA IS GEEN TAVERNE waar ’s vrijdags vrijgezellenavonden worden georganiseerd …

1
Uncategorized
0 Comments

Ronde Prijzen voor de Koopkracht

Ronde Prijzen

Om je van alles te doen kopen
dat je niet echt nodig hebt …

Om je in ieder geval meer te doen kopen
dan wat je echt nodig hebt …

Zijn er ronde prijzen
en bonussen

Tweede gratis
Alles aan vijftig procent
Tiens Tiens …
Is dat eigenlijk niet hetzelfde ?

Haast je
want
op = op

Twee kopen
plus één gratis
Dat is al minder interessant …
Want maar één derde van de prijs

Drie plus één gratis …
Nog minder interessant

De strijd van warenhuizen
om faillissementen uit te stellen
terwijl ongeveer alles online te koop is
en gratis thuis geleverd wordt
en je mag het nog gratis terugsturen ook

Mannekes …
waar zijn jullie eigenlijk mee bezig ?

Misschien …
als de Mensen
wat meer “koopkracht” zouden hebben
Misschien …
zouden we dan weer kunnen spreken van
“Welvaart”

Of zie ik dat verkeerd …???…

0
A NEW DAY IS BORN
0 Comments

1992, toen Mijn Burn-out Mijn Depressie werd

De druppels die het vat deden overlopen …

een burn-out is dikwijls het gevolg van gebrek aan respect

Oktober 1988 aan de Ville de Bruxelles :

“Voor onbepaalde tijd”
samen met de overdracht van BROSELLA Folk & Jazz
“gedetacheerd” van de Jeugddienst naar de Dienst Schone Kunsten

 • beslissing van het College (tijdens mijn verlof) van ……………..  07/10/1988
 • onmiddellijk en zonder voorafgaand overleg uitgevoerd
 • als gevolg hiervan kwam er een petitie van de animators “om hun coördinator terug te krijgen”.
 • waardoor ik werd gevraagd of ik mijn expertise wou ten dienste stellen op het kabinet van de nieuwe Schepen voor Jeugd, Guy Levacq

1989

Kabinetsattaché bij de Schepen voor Jeugd vanaf ……………………… 09/01/1989
tegelijkertijd plaatsvervanger van de Directeur van de Jeugddienst wegens ziekte van deze laatste
*– zonder premie of enige bijkomende vergoeding vanaf ……………… 01/12/1989
*– dit heeft bij mij geleid tot een zware depressie ……………………  van 23/01/1992
……………………… tot 31/07/1992

23/01/1989
Het overlijden van mijn vader
na weken hospitalisatie: ik ging hem ook dagelijks na het werk bezoeken …

1992 :

toen Mijn Burn-out Mijn Depressie werd

Dat is nu meer dan 30 jaar geleden …
het begon eigenlijk al eind 1991
met …

… UIT MIJN DAGBOEKen …

de eerste SLAPELOZE NACHTEN :

Wat overkomt mij nu toch ?
De hele week heb ik slecht geslapen en vrijdag nacht al bijna helemaal niet. Zaterdagnacht sliep ik iets beter. Zondagnacht om zo te zeggen dan weer helemaal niet …
Om zot te worden !
Waarom trek ik al die problemen van de jeugd en van de Jeugddienst
van de Hoofdstad van Europa toch zo erg over mijn schouders ?
Alsof ik er iets zou kunnen aan doen dat de politieke wil niet echt bestaat.
Alsof ik er iets kan aan doen dat die hele structuur zo ingewikkeld in mekaar zit, en dat er zoveel volk is dat “beslissingen” zou moeten treffen en dat er zo weinig volk (en ook nog veel niet-erg-gemotiveerden) zit op het niveau waar het echte werk moet gebeuren. 

Dit moet van mij af!
Maar hoe?

27 JANUARI 1992 :

de dag dat het licht uit ging !!!

De “bom” ontplofte op het Kabinet van Guy Levacq, met een gesprek over de onmogelijkheid om resultaten te boeken omdat niemand zich eigenlijk aan de jeugd interesseert. 
“Je trouve que tu presses un peu fort le citron” zei ik tegen de schepen.
Waarop zijn kabinetssecretaris, monsieur Laurent Dumont, reageerde :

“Mais il y a encore un goutte dans la pelure, monsieur Vandenberghe”.

’s Middags genoot ik nog van een gezellig etentje in restaurant “Das Eck”, bij die ex-prostituée van Duitse afkomst, die elke maandag haar frigo’s leeg maakte door haar schotels aan halve prijs te verlappen.
Ik kon er mijn hart een beetje luchten bij mijn Vrienden Alain Bruelemans en Antoine Courtmans. Den Toine raadde me aan om eens contact op te nemen met Guy Hoffman, collega van mijn schoonbroer Jo in het slaaplabo van het Brugmann ziekenhuis. Guy Hoffman was ook medestichter van de asbl Les Ami De Brosella”, parfaitement bilingue en zeer gerespecteerd in de kringen van Brusselse psychotherapeuten.
Maar ik vond dat nog niet nodig

In de namiddag, op kantoor, werd ik plots overvallen door een eigenaardige paniek. Nog nooit ‘zoiets’ meegemaakt. Ik herinnerde me de goede raad van mijn vriend Antoine en belde onmiddellijk naar Guy Hoffman en daarna, op diens aanraden, naar mijn huisdokter, Bart Raes, voor een spoedafspraak. Hoffman had me gezegd hem te vragen om mij Dogmatil voor te schrijven. Dokter Raes deed het met wat tegenzin: “het is toch niet aan een psycholoog om aan een dokter te zeggen welke pillen hij moet voorschrijven!”

Hierop volgde een periode ziekteverlof: het was helemaal niet de gewoonte van dokter Raes om ziektebriefjes te schrijven. Voor een stevige griep kreeg je maximaal drie dagen, als het echt met twee niet al genezen zou kunnen zijn …

28 januari : 

Eindelijk! Vorige nacht goed geslapen. Dogmatil was blijkbaar toch de juiste pil. Of dokter Raes dat nu al of niet wil. Ik heb zelfs lang geslapen: tot tien uur. Dat is niet van mijn gewoonte. En daarna nog de hele dag niets doen! Alleen eens naar de bank en naar de apotheek en een wandelingetje naar de post, met Arthur, onze allerliefste hond met een bijzonder eigenzinnig karakter.
Alle andere afspraken had ik afgebeld …

29 januari :

Een hele dag met niks om handen. ’t Is eens iets anders …

30 januari :

Ik heb redelijk goed geslapen – was om elf uur ’s avonds al in bed – al werd ik wel vroeg weer wakker. Omstreeks half zes ben ik opgestaan en naar beneden gegaan om wat te lezen en dan heb ik nog veel stukjes en brokjes geslapen tot elf uur. Tussendoor heb ik gebeld naar “Mick” (Carla): ze komt volgende week woensdag thuis langs om eens te horen wat er met mij juist aan de hand is.

De groep PIRNALES, uit Finland, is ondertussen op tournee en treedt op in het Stadhuis Brussel (dinsdag 28 op de lunch), in Leuven (29), Herentals (30) Roeselare (31) en voor GOEVOLK in Grimbergen op zaterdag 1 februari. Een samenwerking met Jeugd- en Muziek Brussel. Dankzij die goeie Mich Jonckheere, directrice van J&MB.

februari

Van 3 tot en met 9 februari staat er niks op de agenda en er staat eigenlijk ook niet veel in die agenda. Alleen dat het mijn tweede week ziekteverlof is en dat ik op vrijdag nacht eindelijk nog eens goed geslapen heb.
Maandag 3 februari stond een volleybalmatch De Linde – Grivok op het programma, maar ik weet niet meer of ik heb meegespeeld. Ook zo voor de match van zondag 9 februari : Grivok – Nationale Bank.
Dat de paardenfilet bij “Louis” op zaterdag 8 februari in Vilvoorde lekker was en dat ik “in grote form” was, staat wel in mijn agenda !
Van 10 tot 16 februari = derde week ziekteverlof … Op dinsdag 11 februari 1992 ging ik op onderzoek in het Van Helmont Ziekenhuis te Vilvoorde, bij dokter-psychiater DE ROOVER, die mij een aantal pillen heeft voorgeschreven, een echte “pillenschrijver”! Vrijdag 14 om 14u00 op afspraak bij Guy Hoffmann en ’s avonds naar het etentje van Grivok. Daarna weer een volle nacht en goed geslapen. Zaterdag 15 februari komen Danny en Rita ons halen om naar Zwalm te gaan. De “Casino” van Marc De Vilder was gesloten. We gingen dan maar een bezoek brengen aan het huisje in de buurt dat we later zouden huren voor een leuk weekendje met GOEVOLK.

Die nacht heb ik slechts drie uur geslapen …

Op zondag 16 februari was er om 10 uur een vergadering voor BROSELLA bij den Toine, maar ik ben niet gegaan. Toch was ik om 9 uur al op. Ik heb MIE helpen kuisen en heb daarna nog een siësteke gedaan en een bad gepakt en dat deed deugd.
Op maandag 17 februari begint mijn vierde week ziekteverlof en het gaat niet echt beter. Van zondag op maandag heb ik amper drie uur geslapen : altijd maar piekeren !!!
Van maandag op dinsdag 18 februari was het al niet beter : van elf uur tot half drie geslapen en dan, met behulp van een slaapmiddel toch terug nog tot zeven uur.  MIE is thuis vandaag. We zijn een nieuw bed gaan kopen in Puurs, een latten-bodem, bij Droom-idee. Misschien helpt dat mij beter te slapen ?
Van dinsdag op woensdag 19 februari was weer een slechte nacht: van elf uur dertig tot half twee geslapen en daarna – met slaapmiddel – nog maar tot half vijf. Woensdag 19 februari ben ik om tien uur gaan wandelen met Arthur en heb dan wat getelefoneerd met Hoffman en Levacq. In de namiddag heb ik het oude bed afgebroken en het nieuwe gemonteerd en daarna nog wat TV gekeken …
’s Avonds kreeg ik bezoek van Frans Puttemans, die me kwam vertellen dat hij vanaf nu voor de administratie van de Jeugddienst zorgt, met de hulp van mijnheer Baert en mevrouw Stevens (Dienst Sport en Dienst Stadsarchieven) en van Karin Mahy (Animatrice die geen woord Nederlands kent – of wil kennen – al woont ze dan in Steenokkerzeel) voor de “kleine prullen”. 
Waarom heeft Levacq hierover niets verteld toen ik hem aan de lijn had ?
Maar eigenlijk is dit goed nieuws, al komt het hard aan, na al dat opkuiswerk dat ik gedaan heb samen met de anderen.
Donderdag 20 februari : ik heb geslapen van twaalf uur dertig tot drie uur dertig; plus tot zes uur, maar dan met slaapmiddel. Weer wat gaan wandelen met Arthur, brave hond : het is alsof hij voelt dat er iets niet luis is met zijn baasje. Na de wandeling wat gestofzuigd. En dan, plat op de middag, kwam Geert Currinckx mij halen : “kom jong, we gaan naar de chinees”. Dit heeft mij zo’n deugd gedaan! Al had ik er niet echt zin in. In de namiddag heb ik dan gekuisd met water en Carolin : de gang, de living, de keuken. Daarna nog wat inde tuin geknoeid en dan eten klaargemaakt. In de late namiddag, bezoek aan dokter Raes : hij heeft meer geleerd uit het briefje van dokter De Roover dan ik van mijn bezoek aan de neuropsychiater. 
Volley : Grivok – Herent … Heb ik meegespeeld ? Ik zou het niet meer weten …
Vrijdag 21 februari : ik lag gisteren wel om elf uur in bed, maar kon weer niet goed slapen, zelfs met een slaappil was dit niet een echte nachtrust te noemen … tot zes uur. Na vertrek van Mie naar haar werk heb ik nog wat in de canapé gelegen. Dan boodschappen gedaan (bank, dieet, apotheek, …). Daarna ben ik nog wat gaan wandelen (zonder Arthur). In de namiddag naar Hoffmann. ’s Avonds naar de Spaanse les, maar er dringt niets meer tot mij door …
Vrijdag avond is er een optreden bij HeRoes in Herentals, maar ik weet niet meer of ik geweest ben.
Zaterdag 22 februari was er “afficheslag” voor Goevolk, met het onvermijdelijke pintje bij Anita. ’s Avonds gingen we naar toneel : Veerle speelt mee.

Vijfde week ziekteverlof : 

Maandag 24 februari : ik heb goed geslapen en zonder “hulpje” deze keer. Geen goesting om te gaan wandelen. ’s Avonds, bezoekje van Hugo De Rijcke. Maandagnacht nogmaals goed geslapen zonder slaappil.
’t Is dinsdag 25 februari: Mie is thuis. Ma afhalen om naar hospitaal te gaan en samen boodschappen te doen. Daarna, terug thuis, met Mie naar Fabriekswinkel, Delhaize en Giraffe.
Woensdag 26 februari, na een nachtje redelijk goed slapen, een rustige dag, waarin ik een telefoontje heb gekregen van AVRoem.
De nacht van woensdag op donderdag was een prachtnacht : van tien uur dertig tot zes uur dertig aan een stuk door geslapen : dat was lang geleden !

Donderdag 27 : Geert !

Dokter Raes.
’s Avonds volley, maar er was niemand, behalve de Cisse : dan hebben we maar een pint gepakt …
Vrijdag 28 februari : ’s ochtends een bad gepakt, dan naar de banken, de apotheek en een kleine wandeling met Arthur en dan nog wat gerust …
In de namiddag naar Hoffmann
’s Avonds vertrokken naar zee …
Zaterdag 29 februari : goed geslapen, gegeten, gewandeld en buiten op het koertje zitten lezen, ’s avonds wat teevee gekeken en dan gaan eten …
De nacht was rustig : lang geslapen en dan gewandeld en een siësteke gedaan … bad gepakt en terug naar Grimbergen …
Mie heeft zware migraine!

Mijn zesde week ziekteverlof :

De nacht van zondag om maandag 2 maart heb ik in het begin moeilijk, maar daarna goed geslapen. Naar de Tietes met verse garnaaltjes van de zee … daar gegeten … en dan boodschappen gedaan in GB.
Dinsdag 3 maart : Mie is thuis … hout gesplit voor de haard … samen naar Mechelen, broeken gaan kopen …
Van woensdag 5 op donderdag 6 maart goed geslapen, maar veel moeten opstaan …

Donderdag, Geertdag !

Zaterdag 7 maart : Tok en Frans op bezoek voor vochtproblemen van op terras aan de slaapkamer. Daarna zijn Mie en ik de koelkasten gaan vullen in het Cultuurcentrum te Koningslo, want vanavond is er een optreden van LE RUE voor Goevolk. Dan naar de markt in Vilvoorde en bij Anita “enen drinken” en boodschappen gaan doen in Delhaize, voor bezoek morgen en voor Goevolk vanavond. Affiches voor het volgende concert gaan halen bij de zeefdrukker en deuren gaan openen voor de klankman.
Op zondag 8 maart kwamen de mama’s en de papa’s op bezoek : aperitief, soep, fondue met sausjes, … vaders en moeders die siësten … en Mie ook … plus nog een avondmaal. 

Mijn zevende week ziekteverlof :

Mie is de hele week thuis …
Van zondag op maandag 9 maart heb ik zeer goed geslapen … de ontbijttafel klaar gemaakt, de percolator ontkalkt, de vuilbakken buiten gezet … opzoekingen in het kookboek gedaan … Ik was het bijna vergeten, maar nog net op tijd de sleutels gaan terugbrengen van het Cultuurcentrum Koningslo. Als middagmaal had ik twee boterhammen met slaatjes en nog een stukje hart van gisteren. Nadat ik naar het nieuws van 1 uur heb geluisterd heb ik de poezen buiten gezet en ben ik beginnen te kuisen : proper dat dat hier kan zijn als je net gekuist hebt ! Dan ben ik begonnen met het avondeten voor als Mie thuis komt : schapeboutsneden met mosterdsaus en worteltjes … lekker, jong !
Dinsdag 10 maart : goed en lang geslapen. We hebben samen in de tuin gewerkt : snoeien tot we een berg akken bij elkaar hadden. De kleine takjes hebben we dan versnipperd om ze in vier zeer volle zakken te stoppen. Op de middag hebben we samen boterhammen gegeten en daarna heeft Mie de gordijnen voor de slaapkamer opnieuw genaaid. Ik herstel een oude borstelsteel en geef de scharnieren van de deur van ’t kot een goeie portie olie. Daarna help ik Mie bij het stikkeb vabde gordijnen door aan de andere kant van de naaimachine de stof gespannen te houden.
Voor ’s avonds steak gebakken. Na het eten allebei het bad in en dan, na wat teevee kijken, het bed in …
Woensdag 11 maart : Ontbijt klaargezet en na ’t ontbijt me klaargemaakt om naar mijn moedre te gaan : met haar naar Olga (soutien winkel in Schaarbeek) en naar schoenmaker en opticien (in Evere-Padua) en naar de Cora (Evere) waar we vol-au-vent gegeten hebben en boodschappen gedaan … dan naar de bank (in Woluwe) en naar Braun (Zaventem). Op de terugweg nog even langs de krantenwinkel. Dan nog een theeke met koekjes en wat gezellig gekeuveld. Dan naar huis …
Donderdag 12 maart : Goed geslapen en om 7u30 opgestaan. Na het ontbijt direct beginnen stofzuigen. Daarna met nat begonnen. Omstreeks 10u30 werd er plots gebeld : ik had nog maar een heel klein stukje van de gang gedaan … oh, verrassing, Raf Peeters op bezoek … Geert kwam tegen 11u30. Na een aperitiefje of twee, drie zijn we dan samen gaan chinezen. ’t Washeel tof !!! Ik was pas om kwart voor drie terug thuis en heb mij onmiddellijk aan het werk gezet om verder te kuisen. Omstreeks vier uur had ik gedaan. De editorialen van Knack gelezen en mij dan klaar gemaakt om naar de dokter te gaan. Hij heeft me nog een week gegeven en dan moet ik genoeg moed bijeen gescharreld hebben om dus maandag acht dagen op het werk te herbeginnen. Volgende afspraak is dinsdag 24 maart. Hij heeft veel tijd genomen om mij moed in te praten. Langs thuis om de stoelen te halen die terug in de garage moeten. Langs CC om plaatsen te reserveren voor de voorstelling van “Hand in Hand”. Mie heeft ondertussen de worsten en het witloof klaar. Na het “Huis van Wantrouwen” en “Panorama” gaan slapen.
Vrijdag 13 maart : Goed geslapen, tot zeven uur dertig. Ontbijt. Apotheek. Boodschappen. Kleine wandeling. Frans Michiels komt iets doen aan de vochtplek in de living … Eén rij bakstenen werd uitgehaald en er werd lood tussen gestoken, want de leugens van de aannemer kwamen uit : er was geen plastiek film te zien in de spouw. Marc Vanthournout, de toezichthoudend architect, is ook komen vaststellen dat het werk niet goed was gedaan. Om veertien uur vertrek ik naar Brugmann voor mijn wekelijkse afspraak met Guy Hoffmann. Hij was niet erg in vorm. Daarna naar de mutualiteit met de doktersbriefjes. Naar Vilvoorde voor enkele fotocapias. Dan naar Ma Tiete voor de obligate spaghetti en dan naar de avondles, al heeft het niet veel zin. Mie gaan halen bij de Tietes en dan nog een pint gaan pakken in “De Koffiepot”.
Zaterdag 14 maart : Geslapen tot 9u 30. Bad gepakt. Naar de markt van Vilvoorde en parfumerie voor verjaardagscadeau van Mie. Dan nog een paar pinten gaan pakken bij Anita : eerst een soepke. Boodschappen in de Delhaize. Dan naar het kaasetentje van Ma Tiete. Vandaar, omstreeks zeven uur dertig, naar de sporthal Verbrande Brug : Stalemate begon pas om 10u30; LSP, met Kurt Van Eeghem, om kwart voor één, was schitterend; Anja Dillen, minder spectaculair maar een prachtstem. Ik sta – spijtig genoeg – onder druk om te gaan slapen. We missen dus al de rest.
Zondag 15 maart : Geen oog dicht gedaan omwille van Brosella … Toine gaan halen en samen naar Herent voor de vergadering … Na de vergadering naar huis om met Mie haar verjaardag te vieren. In plaats daarvan : siësta. Daarna naar de chinees.

Achtste week ziekteverlof :

Maandag 16 maart 1992 : Mie wordt vandaag 49.
Weer geen oog dicht gedaan door ’t piekeren over Brosella en over terug naar ’t werk. Dat moet hier verdomme gedaan zijn !!! Dossiers Brosella ’91 en ’92 ter hand genomen en een paar telefoontjes gedaan. Wasmachine aangezet en de was uitgehangen. Kleine wandeling met Arthur. Middagmaal met boterhammetjes. Dan heb ik nog maar eens gekuist – pure therapie – eerst met de stofzuiger, dan met nat. Dan stilaan alles klaarmaken voor thuiskomst Mie : groenten geraspt (kool en knolselder) en vinaigrette klaar gemaakt. Haardje aangezet. Soep opgezet. Vlees beginnen bakken en saus lichtjes opgewarmd. Pitabroodjes in de oven.
Prettige verjaardag, Mie !
Dinsdag 17 maart
: Mie is thuis. Goed en lang geslapen. Laat ontbijt en daarna boodschappen. Met Mie naar Brico om planten te halen. Nog wat gepraat over mijn toestand : die lijkt niet alleen te stagneren, maar ook een beetje terug te vallen … Ik moet hier nochtans uit !!! Terwijl we plantjes kozen – vooral Mie – was ik alweer bang, want die moeten nog geplant worden ook. Dan nog naar de Delhaize voor een paar boodschappen. Terwijl Mie al wat knollen in de grond steekt, maak ik de groenten schoon. Na ’t eten gaan we naar de Jean om hem mijn beslissing in verband met Goevolk bekend te maken ………. WELKE BESLISSING ???
Woensdag 18 maart : slecht geslapen, niets dan Brosella gepieker. Na het ontbijt een beetje orde gezet, wat telefoontjes gepleegd en dan naar ’t Stad. Het bezoek aan het kabinet van de schepen verliep vlot en met de glimlach. Sandwichken gaan eten met Alain. Ook nog bij Leo langs geweest in verband met de affiche van Brosella. Dan, via de voddenmarkt, naar de Jeugddienst. Warm onthaal van de dames. Koel onthaal van de heren. Terug naar huis. Kleiene wandeling met Arthur. Eten klaargemaakt tegen de thuiskomst van Mie : lever en champignons. Mie gaat turnen en ik kijk voetbal op teevee. Jo komt effe langs met brieven en foto-apparaat.
Donderdag 19 maart : goed geslapen. Na het ontbijt heb ik gestofzuigd. Daarna telefoontjes voor Paasverlof en voor Brosella.
En dan kwam Geert ! Want … donderdag is Geertdag !!!
Bij het aperitief thuis wat over Brosella gekletst en daarna gaan chinezen. Het was weer lekker! Wat zou Ons Mie eigenlijk hebben tegen deze chinees? Daarna briefwisseling doorgenomen en etiketten klaargemaakt voor Mia’s laatste verzending voor Goevolk. Koffie en bokes klaargemaakt tegen thuiskomst Mie. Naar de volley, maar er was onvoldoende volk om te trainen. Dan maar pinten gepakt tot ongeveer half twaalf.
Vrijdag 20 maart : goed geslapen. Gestofzuigd. Een beetje geprutst in mijn bureau. Cursus Spaans nog eens bekeken en dan maar besloten het te laen voor wat het was. Boterhammetje gegeten en dan naar Hoffmann. Het gesprek ging uiteraard vooral over mijn terugkeer naar het werk.
Zaterdag 21 maart : Afficheslag Goevolk en Toneel “Hand in Hand”
Zondag 22 maart : Grivok – Leeuwkens en HeRoes Roeselare

Negende week ziekteverlof :
of toch terug naar ’t werk ???

Maandag 23 maart : Afspraak Cabinet Guy Levacq.
Redelijk gespannen gesprekken. Ik heb de indruk dat Guy Levacq zich redelijk onwennig voelt tegenover wat me is overkomen.
Dan naar de Jeugddienst. De dames – Annie Van Rossem en Martine Nelissen – zijn lief, maar hebben blijkbaar last met iets. Jean Laffut doet uiterst afstandelijk. Frans Puttemans doet zijn best om niet vijandelijk over te komen, maar het lukt hem niet zo goed. Karin Mahy weet gewoon niet hoe ze zich moet houden. Ik neem polshoogte en wil juist aan mijn eerste nota beginnen als plots alles hoog op loopt tegenover Eric De Ruyver. Frans Puttemans gaat met hem mee naar Willems. Ik zit hier al direct in een toffe sfeer en het is duidelijk dat ik nog geen hoog vliegende spanningen aan kan.
Dinsdag 24 maart : Slecht geslapen (zelfs met pil !)
Vossenplein : in de leeuwenkuil. Ik moet mij hard maken en ze laten doen wat ze willen. Dat deden ze tenslotte ook toen ik in ziekteverlof was. Ik werk die ene nota af en le wat contacten met Karin, Catherine en Xavier (Scoubeau). Deze laatste twee deden ook vreselijk raar tegenover mij. “Foert” moet ik leren zeggen (en het nog menen ook !) en mij concentreren op enkele belangrijker dingen …
Woensdag 25 maart : slecht geslapen (met pil !)
Vossenplein : alweer in dat geheimzinnige sfeertje gedompeld. Vertaling van asbl naar vzw nagekeken voor Laurent Dumont. Middag ! Oef ! Wandelingetje buiten ! Namiddag : een beetje orde gezet in een aantal dossiers. ‘s Avonds naar de kine …
Donderdag 26 maart : met Guy Levacq en Laurent Dumont naar de Personeelsdienst (= Paul Maes) voor de “examens des animateurs”. Op de middag naar Leo Hans voor de affiche van Brosella. In de namiddag naar Brugmann.
Vrijdag 27 maart kon ik niet terug naar ’t werk … Hopelijk gaat het maandag weer beter. ’s Avonds naar de kine …
Maandag 30 maart : brieven voor Guy Levacq.
Dinsdag 31 maart : met Annie Van Rossem (AVRoem) naar gemeentekas voor “menus débours”. 

Woensdag 1 april 1992

dit is geen grap – wordt ik, alhoewel ik nog maar pas opnieuw kom werken na een heel diepe depressie, bij de heer Directeur-Generaal geconvoceerd om te werken aan het dossier van de “Animateurs-Résidents” … In de namiddag is er een vergadering op het kabinet van deschepen in verband met het Carnaval.
Donderdag 2 april voormiddag, réunion animateurs de la Place Willems.
Zaterdag 4 april : optreden Artisan voor Goevolk in het Cultuurcentrum te Koninslo.
Zondag 5 april : Grivok – Duisburg
Van 4 tot en met 12 april was eigenlijk een reis naar Barcelona gepland, maar die gaat niet door. De week verlof blijft en dat is een hele verademing, na een paar eerste weken terug aan en op het werk na zo’n diepe depressie. In die week worden wel de schriftelijke examens georganiseerd om de situatie van de contractuele animators te regulariseren.
Maandag 13 april, op het kabinet van de schepen : première lecture des examens et notes des remarques. Om 13u afspraak met Leo Hans
Zaterdag 18 april, in Vilvoorde : “afficheslag” voor Goevolk
Maandag 20 = Paasmaandag
Dinsdag 21 : afspraak met Hélène Gallez
Woensdag 22, 19u30 : kiné
Donderdag 23 17u00 : Hoffmann – 18u00 Raes
Vrijdag 24 op de noen : restaurant “Pizza Mia”, met Ronny Ceulemans
Maandag 27 op de noen : restaurant “Au Spinnekopke” met Linda
Woensdag 29 : 14u délibération des examens écrits – 19u30 bij Geert VVB rekeningen
Donderdag 30 op de noen : Alain Bruelemans

In mei leggen alle vogeltjes hun ei …

maar dat was dus niets voor mij …
Zaterdag 2 mei : Goevolk in Koningslo : Pigsty Hill Light Orchestra
Maandag 4 mei : vergadering bij Guy Levacq
Dinsdag 5 mei : 9u réunion animateurs – 10u Hôtel de Ville, plénière – 20u30 Dr De Roover
Woensdag 6 mei : 11u Département Culture – 13u30 Brosella – 16u30 Guy Levacq
Donderdag 7 mei : 17u00 Guy Hoffmann

HOSPITAAL VILVOORDE Vrijdag 8 tot en met 11 mei
hospitaal in wegens verkeerde pillen van “pillendraaier” De Roover – op zondag 10 was een vergadering van VVB gepland bij Robert en tegen de middag was er de jaarlijkse bijeenkomst “lammeke zoet” bij de Jean gepland : ze zijn mij allemaal komen bezoeken … ik zou echter niet meer weten wie daar allemaal bij was, zo onder de (andere) pillen, zat ik … besluit : nooit meer Dr De Roover !!!
Hospitaal avontuur werd gevolgd door

opnieuw een weekje ziekteverlof …

Woensdag avond 13 mei : VVB in Toogenblik
Zaterdag en zondag 16 en 17 mei : uitstap, weekend Hand in Hand in Deinze : bezoek aan Filliers en aan het einde van de uitstap allemaal naar de kermis in Grimbergen.

ROTDAG

Maandag 18 mei : terug gaan werken … Rotdag ! Diefstal in burelen Jeugddienst en vandalisme in de Sint-Katelijne zaal … Guy Levacq, Laurent Dumont, Jean Laffut & RB (?) zitten op mijn hielen, verwachten te veel van iemand die vecht om uit zijn depressie te geraken … Vakantiemonitors moeten aangeworven worden … maar hoe moet ik dat weer doen ? Op de middag krijg ik wat steun van twee vriendinnen : Hélène & Linda VDB …Monitors aanwerven … maar hoe ? Om 17u heb ik nog steeds maar één woord op mijn blad papier … Rotdag ! Mie heeft het erg lastig ! Maar ze doet zo haar best om me te helpen … 19u30 Kiné … ’s Avonds heeft Geert nog gebeld … Alain ook …

Toch een rotslechte nacht na deze rotdag !

Dinsdag 19 mei : vakantiemonitors aanwerven, maar hoe ?

De flikken zijn gekomen om pv op te maken van de diefstal in de burelen van de Jeugddienst: we stellen vast, met de rekeningen na te kijken, dat er zo’n 50.000 ballen gepikt zijn … Alain belt om te vragen “hoe zit het ?” : “Slecht !!!” Ik heb naar Lowieke (codenaam voor Paul Maes) gebeld en plots gaat alles weer beter. Geert belt om te vragen hoe het met me gaat : vrienden zijn een onschatbare rijkdom, èchte vrienden toch …

Omstreeks 18u00 ga ik naar dokter Raes …

Woensdag 20 mei zit ik ’s morgens te piekeren in mijn bureau in de oude brandweerkazerne op het Vossenplein … in de namiddag zijn er de mondelinge examens van de animators die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef … 19u30 : kiné

Donderdag 21 mei, 17u00 : Guy Hoffmann

Vrijdag 22 mei : Dr. De Roover mijn gedacht gaan zeggen, al was ik bijlange nog niet sterk genoeg om hem er serieus van langs te geven …

Het weekend van 22, 23 en 24 is er de Jazz Rally in Brussel … en op zondag ToogenblikT

Dinsdag 26 mei : Nekkersdal – Archieven : locataires Renards

Woensdag 27 mei : Daniel De Brandt & moniteurs vacances – 20u00 De Wiering, Leuven.

Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 28 – 31 mei : récupereren in De Haan …

… 

1993

Terug naar het Departement Cultuur, Jeugd en Ontspanning …….. 01/01/1993

 

 

2
poetRIE/Uncategorized
0 Comments

22021106 geen mens

geen mens

22021106

geen mens
kan je nog betrouwen
soms zijn het toch
wel vieze beesten
schenden schandeloos
dom vertrouwen
mens is dom
mensdom
komt het door klimaatverwondering
dat een nest vol mieren
ondanks diepe bewondering
tacken vol gieren
en noot na nood
aan wondervolle toetsen
witte en zwarte
zwieren
fa dièse en sol bémol
fris en glad
en fis en plat
en de mond vol
schone woorden
klieren
kijk
die regent stopt ermee
kijk dan toch
en luister
en hoor
er valt
niets meer
dan
stilte
1
poetRIE/Uncategorized
0 Comments

22021105 eekoortjes

eekoortjes

22021105

grauwe eekoortjes
kraaien foute woorden
In mijn oorden
brein stormt
in de lente

schimmels vertacken
sluipmoordende katers
en gevogelde touwen
daar waar kan
in de zomer
in diepdonkere morgen
dauwen ze zich de dag
na dag na dag
zo ver het mag
in de herfst

wat moet ik nu
met al die honing
in mijn vetlaag
zegt de beer
dit is geen weer
er is zelfs
geen winter meer

speel dan toch
gewoon
dagdagelijks
dag na dag
met woorden
door seizoenen door
want morgen heen
of weer
wanneer
weet je
niet
1
Uncategorized
0 Comments

What A Wonderful … Friendship

What A Wonderful

Friendship

       

2019 0822 GOUDBLOMMEKE in PAPIER
Vier jaar na het overlijden van TOOTS THIELEMANS”, bracht What A Wonderful Toots, een optreden in la FLEUR en PAPIER DORÉ
Het was een prachtig concert en tevens een aangename kennismaking met Brigitte Maloens en Lucienne Tack, de dames van het Management van WAWT.

2022 0617 BASILIEK KOEKELBERG
Op 29 april 2022 zou TOOTS Thielemans 100 jaar geworden zijn indien hij ons niet
op 22 augustus 2016 had verlaten. Het hele jaar door werd, TOOTS100TRIBUTE evenementen georganiseerd.
Ook SceneOff eerde Onze Gentle Baron van de Marollen : met “Ket Tallis” in ’t Goudblommeke, Bibliotheek Jette, Atomium, Vlaamse Raad …, met een fototentoonstelling in het Centre Culturel Bruegel in de rue des Renards dichtbij de rue Haute, met FANFAKIDS parcours “In de Stappen van Toots” … en …
op 17 juni 2022, met een dubbelconcert in de Basiliek van Koekelberg :
THE YOUNG TOOTS COLLECTIVE & WHAT A WONDERFUL TOOTS.

 

 

Van Vriendschap naar Vechtscheiding

2019 – 2022

Van in het Goudblommeke in Papier tot in de Basilica …
Het waren drie fijne jaren, waarin we heel wat aangename momenten samen hebben beleefd. Ik bracht je in contact met heel wat mensen uit de muziekwereld in het algemeen en de jazzwereld in het bijzonder. Ik speelde je, elke keer je erom vroeg, contactgegevens door, in de hoop dat  What A Wonderful Toots daardoor meer optredens zou kunnen versieren. Met plezier ! En gratis voor niks !!!

Vanzelfsprekendheid heeft die Vriendschap kapot gemaakt.
Je vond het vanzelfsprekend dat jouw vrienden op de guestlist stonden voor dat dubbelconcert: mijn vrienden en kennissen hadden vanzelfsprekend wel allemaal hun ticket gekocht. Het gaat ocharme over 20€ per persoon ! Zijn jouw vrienden dan zo’n sukkelaars, dat ze die uitgave niet aankunnen ?
Je vond het vanzelfsprekend dat jouw vrijwillige bijdrage aan het succes van dat dubbelconcert achteraf vergoed moesten worden … Ikzelf heb, als 100% vrijwilliger, àlle stappen gedaan om aan de nodige fondsen te geraken om dat dubbelconcert te kunnen organiseren en ook àlle andere activiteiten te organiseren om subsidiedossier te kunnen verantwoorden, …

Jammer maar helaas, …
Vanzelfsprekendheid was onze Vriendschap de baas.

En wij, die TOOTS zouden eren op een manier die hem waardig was …

uit Vriendschap en Erkentelijkheid …
en “niet voor de poen, zoals die anderen” …
ik hoor het je nog zeggen.

Jammer …

 

 

Vriendschap kan ook anders !!!

Eerlijk en Oprecht
en met Respect voor elkaars persoonlijkheid

 TooTs & RIEke © Jempi Samyn
07 oktober 2008
Koninklijk Conservatorium Brussel

Het was tenslotte voor Onze Vriend Toots, the Gentle Baron van de Marollen,
dat we dit allemaal deden

1986

ergens in dat jaar … ontmoetten we elkaar voor het eerst: in die fermette in de Potaerde te Grimbergen. Mijn eerste contact met Meneer Toots Thielemans vergeet ik nooit: “Zeg mo Toetske”.
Die warme ontvangst! Huguette bracht ons een drankje en een hapje, terwijl jij op je mondharmonica  “een airke vè de koeikes van de voisin” speelde en we overlegden met welke muzikanten je voor het eerst op BROSELLA Folk & Jazz (1987) zou optreden. Je gaf me onmiddellijk dat gevoel alsof we al vele jaren Vrienden waren, èchte Vrienden. Ik was onder de indruk: “zie mij hier nu zitten bij zo ne Grote Meneer” dacht ik toen.

1987

              
Toots Thielemans: harmonica; Philip Catherine: guitar;
Bruno Castellucci: drums; Michel Herr: piano; Michel Hatzigeorgiou: bass.

1991

1996


Toots Thielemans: harmonica; Bert Van den Brink: piano; André Ceccarelli: drums

2001


Toots Thielemans: harmonica; Kenny Werner: piano
Maandag 16 juli 2001 werd bekend gemaakt wie van Koning Albert II een adellijke titel mocht dragen: Salvator Adamo en Will Tura werden tot Ridder geslagen; Toots Thielemans werd Baron.
Hij belde mij diezelfde maandag nog: “RIEke ge zèt toch ni kwoed op màà?” Toen ik hem vroeg waarom ik kwaad zou moeten zijn, zei hij: “Omda’k baron gewerre zèn en da’k et àà gistere ni gezeid èm”. Waar hij nog aan toevoegde: “ik speil doevui ni beiter zèlle, mo Ugetjen ès content, joeng”.

2006

Toots Thielemans: harmonica; Ewout Pierreux: piano; Manolo Cabras: double bass;
Steven Cassiers: drums
Op de persconferentie van BROSELLA Folk& Jazz 2006 zorgde “Onze Kameroed Toots” voor een zeer aangename verrassing: Dirk Godts (zijn toenmalige manager) en Toots kwamen op 24 mei 2006 onverwachts in het Groentheater toe, waar BROSELLA destijds de persconferenties organiseerde.


© Geert Currinckx
Georges Tonla-Briquet maakt van de gelegenheid gebruik om aan Toots een paar vragen te stellen.

Op het festival zelf …
Dirk Godts zorgt dat alles pico bello in orde is voor het optreden van Toots
   
   
foto’s © Michel Binstok (27/06/1938-01/08/2018)

Toots kreeg toen ook een Bronzen Zinneke van Guy Vanhengel, toenmalig Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2011

Toots Thielemans: harmonica; Karel Boehlee: piano, keyboards; Marcel Schimscheimer: electric bass; Hans Van Oosterhout: drums
            
© Johan Van Eycken      © Patrick Meeus            © Jean-Luc Goffinet      © Annie Boedt
                                                    © Jean-Luc Goffinet

2022 0822

Op 2022 0821, had ik nog eens het genoegen om een rondleiding te doen in ’t Brussels met een groep die de tentoonstelling “Toots 100. The Sound of a Belgian Legend” in de Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque royale (KBR) kwam bezoeken.
‘k èm neig op àà gepaast, gistere,Tootske …
want op 2022 0822 is’t al zes jaar geleden, dat je ons voor altijd verlaten hebt.

Je laatste opreden op BROSELLA Folk & Jazz, was op 10 juli 2011.
Na je optreden en de bis-nummers, hebben we samen op het podium “Vivan Bomma” gezongen en het publiek in het volle Groentheater zong mee uit volle borst …
2006 BFJ Toots – vivanboma

I will never forget you !
With your smile and a tear !!

Bij elke gidsbeurt in de KBR tentoonstelling “Toots 100. The Sound of a Belgian Legend” sta ik even stil bij de spreuk die je koos toen je de titel van Baron had ontvangen :

“Be Yourself. No More. No Less”

 

38
%d bloggers liken dit: